binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

برپايي نمایشگاه «گنج‌های پنهان» در کاخ گلستان

نمایشگاه «گنج‌های پنهان» با موضوع نگاهی بر رتوش نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه‌ای دوره قاجاریه محفوظ در آلبوم‌خانه مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، به مناسبت هفته پژوهش ۲ رویداد در قالب نشست تخصصی و برپایی نمایشگاه با موضوع رتوش نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه‌ای دوره قاجاریه اجرا می‌شود.

براین اساس نمایشگاه «گنج‌های پنهان» با موضوع نگاهی بر رتوش نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه‌ای دوره قاجاریه محفوظ در آلبوم‌خانه مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در روز سه شنبه ۲۸ آذرماه ساعت ۱۵:۳۰ در عکاس‌خانه کاخ گلستان افتتاح شد.

همچنین در این راستا نشست تخصصی آلبوم‌خانه کاخ گلستان، ظرفیت‌ها و چشم اندازهای پژوهش با حضور محمدرضا طهماسب پور و همچنین نشست بررسی تخصصی رتوش در نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه‌ای دوره قاجاریه با استناد به نمایشگاه گنج‌های پنهان با حضور سحر نوحی در روز ۲۸ آذر ماه ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در سالن نشست‌های موزه مردم شناسی کاخ ابیض این مجموعه جهانی برگزار شد.

این رویداد با همکاری کاخ گلستان و پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی برگزار می‌شود و در نمایشگاه «گنج‌های پنهان» نیز ۲۸ شاسی تابلو حاوی نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه‌ای دوره قاجاریه به نمایش گذاشته شده است.

 

مرجع:  www.chtn.ir/x3QVQ
واژه‌های کلیدی:  كاخ گلستان, نمايشگاه, هفته پژوهش
تاریخ خبر: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹