binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

فعالیت‌های انجمن عکاسی میراث فرهنگی - انتشارات بازگشت

سرزمین بادگیرها
از مجموعه میراث ماندگار (۱)

این کتاب در قطع خشتی در سال ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است. مجموعه آثار این کتاب عکس های اعضای انجمن عکاسی میراث فرهنگی است که در ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران از ۱۵ الی ۲۴ آذر ماه در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران به نمایش در آمده است.
این کتاب علاوه بر آثار عکاسان انجمن دارای متن تخصصی در مورد بادگیرهای ایران است که به قلم مهندس سیداصغر خدایی نگاشته شده است.

علاقمندان به خرید این کتاب به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
https://www.akkasee.com/shop/book/page/2