binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

آیین نامه کارگروه عضویت، امور رفاهی و خیریه بازگشت

هیات مدیره انجمن عکاسی میراث فرهنگی به منظور تحقق اهداف مندرج در اساس نامه و پیرو مصوبه هیات مدیره در سال ۱۳۹۶ در راستای اجرای صحیح مفاد مندرج در ماده ۱۰ اساس نامه، کارگروهی را با عنوان «کارگروه عضویت، امور رفاهی و خیریه» تشکیل داد که در هر سال، از میان متقاضیان عضویت در انجمن، افرادی را به عنوان عضو جدید می پذیرد و نیز در رتبه بندی و تعیین جایگاه اعضای خود بر اساس شاخص های مدون، بازنگری می کند. این آیین نامه علاوه بر مقررات عضویت، توضیحات لازم را در مورد امور رفاهی و خیریه با جزییات زیر ارایه می دهد.

۱- اهداف اختصاصی کارگروه

 • شناسایی و جذب علاقه مندان و هنرمندان عکاس در حوزه میراث فرهنگی
 • رتبه بندی جایگاه هنری اعضای انجمن 
 • ارایه و ارتقاء خدمات رفاهی به اعضای انجمن
 • همراهی و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای خیریه در راستای اهداف انجمن

۲- ترکیب و شرایط کارگروه

 • تعداد اعضای این کارگروه ۵ نفر است که از میان اعضای انجمن برای مدت دو سال (مدت تصدی مدیریت دو ساله هیات مدیره) انتخاب می‫شوند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • رییس کارگروه توسط هیات مدیره انتخاب و با ابلاغ رییس هیات مدیره، منصوب می گردد. چهار عضو دیگر کارگروه به پیشنهاد رییس کارگروه و تایید هیات مدیره انتخاب می شوند. 
 • ۳ نفر از اعضای این کارگروه به عنوان گروه ارزیاب، مسئولیت رتبه بندی سالانه اعضا را بر عهده خواهند داشت.
 • جلسات کار‬گروه با حضور حداقل ۳ نفر رسمیت خواهد داشت و حضور رییس کارگروه در جلسات الزامی است. 
 • حداقل ۱ نفر از ۵ نفر کارگروه، الزاما از اعضای اصلی یا علی البدل هیات مدیره باشند.

۳- شرح وظایف کارگروه

 • تدوین، اصلاح و تکمیل آیین نامه کارگروه عضویت
 • تدوین سیاست ها و برنامه های کارگروه پس از تایید و تصویب هیات مدیره
 • اجرای برنامه ها مطابق با سیاست ها و مصوبات هیات مدیره
 • تعامل با کارگروه روابط عمومی و اطلاع رسانی برای جذب اعضای جدید
 • ‬طراحی‌، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ جذب و انتخاب اعضا، تقویت و توسعه اعضای انجمن
 • تدوین مقررات و طراحی زیرساخت سیستم ارزشیابی و رتبه بندی اعضاء با همکاری کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تعریف و طبقه بندی خدمات رفاهی برای اعضای انجمن و تلاش برای تحقق آن
 • تدوین سازوکارهای تشکیل صندوق های قرض الحسنه ویژه اعضا و مدیریت آن پس از تشکیل با نظارت خزانه دار و اطلاع بازرس
 • ارتباط با نهادهای رفاهی و صنفی به منظور بهره برداری از خدمات مربوطه (صندوق اعتباری هنر، سازمان های فرهنگی و هنری و ...)
 • تدوین سیاست ها و برنامه هایی به منظور همکاری و همراهی انجمن با نهادهای خیریه در کشور
 • تلاش برای فراهم نمودن بسترهای همکاری با  اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای ذیربط برای حل مشکلات و معضلات اعضا در چهارچوب ضوابط انجمن 
 • تدوین و بایگانی صورتجلسات کارگروه

۴- شرح وظایف رییس کارگروه

 • پیشنهاد اعضای کارگروه به هیأت مدیره برای بررسی و تایید
 • برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر جلسات و تصمیمات کارگروه 
 • پیگیری مصوبات داخلی کارگروه و ارسال رونوشت صورت جلسات برای هیات مدیره
 • ارایه گزارش منظم و مکتوب به هیات مدیره در طول سال
 • پیشنهاد عزل و یا اعلام کناره‫گیری اعضاء انجمن و کارگروه به هیأت مدیره‬‬‬‬‬‬

۵- شرایط ارزیابی و پذیرش متقاضیان عضویت

پذیرش و انتخاب اعضای جدید در تیر و بهمن ماه (دو مرحله) هر سال صورت می گیرد و مشروط به این است که در طول سال، مجموع تعداد پذیرفته شدگان از ۲۰ درصد کل اعضای انجمن بیشتر نشود. در صورت نیاز به پذیرش بیش از ۲۰ درصد در هر سال، هیات مدیره تصمیم گیر نهایی خواهد بود. در هر دوره متقاضیان عضویت، مشخصات، آثار و اسناد خود را بر اساس ضوابط مندرج در اساس نامه و آیین نامه، در سایت انجمن بارگذاری کرده و کارگروه پس از بررسی تقاضا، سوابق هنری و آثار متقاضیان، با توجه به معیارهای زیر افرادی را با رای اکثریت خود به عنوان عضو جدید پذیرش می‫کنند.‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • دارا بودن حداقل سن ۱۵ سال برای عضویت
 • عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت های هنری
 • نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی
 • احراز شرایط عضویت مندرج در اساس نامه
 • ثبت نام در سایت
 • احراز حداقل ۵۰۰ امتیاز از شرایط عضویت (سقف امتیاز ۶۰۰)
 • پرداخت هزینه ارزیابی اولیه

۶- گروه بندی و رتبه بندی سالانه اعضا

پس از ارزیابی سالیانه سوابق و بررسی فعالیت اعضا، افراد در پنج گروه دسته بندی می شوند. این گروه بندی ها بر اساس مصوبه هیات مدیره در سال ۱۳۹۷ ایجاد شده اند.
اعضای انجمن در هر گروه که باشند، ملزم به پرداخت ۱۵ سال حق عضویت مستمر هستند و بعد از ۱۵ سال از پرداخت حق عضویت معاف خواهند شد. سنوات عضویت بر اساس تعداد سال های پرداخت هزینه حق عضویت سالیانه محاسبه می شود.
طبق مصوبه سال ۱۳۹۱؛ هیات موسس، هیات مدیره و مصوبه سال ۱۳۹۷، اعضای ممتاز و افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.
بر اساس مصوبه هیات مدیره در سال ۱۳۹۷ هزینه ارزیابی آثار متقاضیان عضویت ۵۰۰٫۰۰۰ ریال، هزینه ورودی اولیه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و هزینه حق عضویت سالانه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که با پیشنهاد کارگروه و تایید هیات مدیره هر سال افزایش می یابد.‬‬
عدم پرداخت حق عضویت سالانه توسط اعضا، موجب حذف ایشان از عضویت در انجمن خواهد شد.
هیات مدیره موظف است برای همه اعضا در هر سال کارت عضویت تاریخ دار صادر کند و صدور کارت المثنی برای اعضا، منوط به واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب انجمن است.
هیات مدیره موظف است، نسبت به صدور «اعتبارنامه هنری» اقدام نماید. صرفا اعضای گروه اصلی ملزم به واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب انجمن برای اخذ اعتبار نامه ها هستند. اعتبار نامه هنری به اعضای موقت تعلق نمی گیرد. اعتبار نامه هنری گروه اصلی و ارشد مدت دار (یکساله) و اعتبار نامه هنری گروه ممتاز و افتخاری بدون محدودیت زمانی است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

گروه ها عبارتند از:
۱. گروه موقت    ۲. گروه اصلی   ۳. گروه ارشد   ۴. گروه ممتاز   ۵. گروه افتخاری

۱- گروه موقت
آن گروه از متقاضیان واجد شرایط اولیه برای عضویت در انجمن هستند كه پس از بررسی و تایید کارگروه، با پرداخت هزینه ارزیابی آثار، هزینه ورودی اولیه و هزینه حق عضویت سالانه، می توانند برای مدت سه سال به عنوان عضو موقت در انجمن فعالیت نمایند. این گروه بر اساس توضیحات مندرج در اساس نامه، «عضو وابسته» تلقی می شوند و دارای حق رای در انتخابات انجمن هستند اما، دارای حق نامزدی برای عضویت در هیات مدیره نیستند.
ارتقا اعضای موقت به اعضای اصلی، منوط به تایید فعالیت های سالانه ایشان توسط کارگروه و کسب حداقل امتیاز عضویت در گروه اصلی (مندرج در جدول شماره ...) است.
هیات مدیره موظف است پس از تقاضای اعضای موقت برای اخذ معرفی نامه برای «میراث فرهنگی استان ها» حداکثر ۴ نامه و «ناجی هنر» حداکثر ۴ نامه در هر سال، با تایید کارگروه اقدام نماید.
تبصره ۱: درخواست اعضای حذف شده برای بازگشت به انجمن و عضویت مجدد، مشروط به پرداخت هزینه ارزیابی و ورودی اولیه نیست، اما منوط به پرداخت بدهی های معوقه است.

۲- گروه اصلی
آن گروه از اعضای انجمن هستند كه پس از بررسی مستنداتشان، احراز حداقل امتیاز عضویت در گروه اصلی و تایید هیات مدیره با پرداخت هزینه حق عضویت سالانه، می توانند برای مدت ۷ سال به عنوان عضو اصلی در انجمن فعالیت نمایند. این گروه بر اساس توضیحات اساس نامه، «اعضای پیوسته» تلقی می شوند و دارای حق رای و نامزدی برای هیات مدیره هستند.
در صورتی که اعضا، به صورت مستقیم و بدون گذراندن شرط سه سال از عضویت موقت (با معرفی نامه کتبی دو نفر از اعضای هیات مدیره و احراز حداقل امتیاز گروه اصلی) وارد گروه اصلی شوند، علاوه بر پرداخت هزینه های عضویت سالانه، ملزم به پرداخت هزینه های موضوعه گروه موقت (هزینه حق ارزیابی آثار و ورودی اولیه) خواهند بود. ارتقای اعضای گروه اصلی به سطح ارشد، منوط به داشتن ۱۰ سال عضویت در انجمن و پرداخت هزینه های مربوطه، فعالیت سالیانه ایشان و کسب حداقل امتیاز عضویت گروه ارشد (مندرج در جدول مربوطه) است.
هیات مدیره موظف است پس از تقاضای اعضای اصلی برای اخذ معرفی نامه برای «میراث فرهنگی استان ها» و «ناجی هنر»، «استانداری ها» و «صندوق اعتباری هنر»، با تایید کارگروه اقدام نماید.

۳- گروه ارشد
اعضای این گروه، بر اساس توضیحات آیین نامه، جز اعضای اصلی هستند. هیچ عضوی بدون گذراندن حداقل ۱۰ سال عضویت در انجمن است، امکان حضور در گروه اعضای ارشد را ندارد.
اعضایی که مدت ۱۰ سال از عضویتشان در انجمن گذشته باشد، پس از احراز حداقل امتیاز لازم برای عضویت در گروه ارشد توسط کارگروه و تایید هیات مدیره به عنوان عضو ارشد انتخاب می شوند.
در صورتی ۵ سال از عضویت افراد در گروه ارشد گذشته باشد، پس از احراز حداقل امتیاز عضویت گروه ممتاز و پرداخت ۱۵ سال هزینه حق عضویت، با تایید کارگروه و تصویب هیات مدیره به گروه ممتاز ارتقا می یابند. این افراد در انتخابات انجمن دارای حق رای می باشند و حق نامزدی برای هیات مدیره و عضویت در «شورای راهبردی» و «شورای مشورتی» انجمن را دارا هستند. عدم پرداخت حق عضویت سالانه، موجب حذف از عضویت در انجمن خواهد شد.
هیات مدیره موظف است پس از تقاضای اعضای ارشد برای اخذ معرفی نامه عکاسی، با تایید کارگروه اقدام نماید.

۴- گروه اعضای ممتاز
اعضای این گروه، بر اساس توضیحات آیین نامه، جز اعضای اصلی هستند. پیش شرط پذیرش متقاضیان برای کسب رتبه ممتاز، گذراندن حداقل ۱۵ سال عضویت مستمر در انجمن است.
اعضایی که مدت ۵ سال مستمر از عضویت آن ها در گروه ارشد گذشته باشد (بر اساس توضیحات گروه ارشد) پس از احراز امتیاز لازم برای عضویت ممتاز توسط کارگروه و تایید هیات مدیره به عنوان عضو ممتاز انتخاب می شوند. این افراد در انتخابات انجمن دارای حق رای و حق نامزدی برای هیات مدیره را دارا هستند.
اعضای گروه ممتاز، از پرداخت حق عضویت معاف هستند. هیات مدیره موظف است همکاری لازم برای ارایه معرفی نامه عکاسی متقاضیان گروه ممتاز را داشته باشد (بدون محدودیت).
صرفا اعضای ممتاز متقاضی می توانند، به عنوان مدیران یا مسئولان شورای راهبردی و شورای مشورتی انجمن توسط هیات مدیره انتخاب شوند.

۵- گروه افتخاری
استادان، هنرمندان برجسته، عکاسان و افراد تاثیرگذار در زمینه میراث فرهنگی با تصویب هیات مدیره به عنوان عضو افتخاری انجمن انتخاب و معرفی می شوند.
انتصاب افراد برجسته در این گروه، مستلزم گذراندن شرایط گروه های موقت، اصلی، ارشد و ممتاز نیست و دارای حق رای در انتخابات انجمن و نامزدی برای عضویت در هیات مدیره نیستند اما، امکان عضویشان در شورای راهبردی و شورای مشورتی انجمن با تایید هیات مدیره وجود دارد.
هیات مدیره موظف است همکاری لازم و بدون محدودیت برای ارایه معرفی نامه عکاسی به اعضای افتخاری را داشته باشد.

۷. مزایای عضویت در انجمن عکاسی میراث فرهنگی

 • فرصت حضور و کسب دانش و تجربه در جمع عکاسان برجسته و حرفه ای میراث فرهنگی کشور
 • دریافت کارت عضویت معتبر و بهره مندی از مزایای آن در مراجعه به سازمان و نهادهای فرهنگی و هنری
 • دریافت معرفی نامه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صندوق اعتبار هنر و ناجی هنر
 • دریافت تقدیرنامه های لازم در صورت فعالیت مستمر و ارتقاء در انجمن
 • دریافت اعتبار نامه هنری
 • فرصت مشارکت در فعالیت های حرفه ای انجمن
 • فرصت حضور و معرفی هنرمندان و آثارشان در نشست ها، نمایشگاه ها، جشنواره ها، وب سایت و ... انجمن
 • امکان داشتن صفحه اختصاصی در سایت انجمن‬‬‬

۸. شرایط خاتمه عضویت اعضاء

خاتمه عضویت هر یک از اعضا بر اساس هر یک از موارد زیر صورت خواهد گرفت:

 • عدم پرداخت حق عضویت مصوب هیات مدیره در هر سال
 • درخواست عضو انجمن جهت خاتمه عضویت
 • سلب شرایط عضویت مندرج در اساس نامه و آیین نامه و عدم پایبندی به تعهدات مندرج یا تذکرات کتبی هیات مدیره
 • درخواست یا شکایت اعضا انجمن با ذکر دلایل قانونی و تصویب هیات مدیره
 • مخدوش نمودن اعتبار و جایگاه انجمن با تایید هیات مدیره انجمن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

۹. دستورالعمل ثبت نام متقاضیان عضویت در سایت انجمن و راهنمای تایید یا رد درخواست

 1. مراجعه به بخش ثبت نام و تکمیل فرم درخواست عضویت
 2. پرداخت هزینه ارزیابی آثار برای عضویت
 3. بارگذاری ۲۰ عکس از آثار خود با فرمت JPG و DPI300 در ابعاد 2000 پیکسل (ضلع بزرگ)
 4. ذخیره نمودن سوابق هنری در زمینه عکاسی (ترجمه، تحقیق، تألیف، تعلیم و ...)
 5. پذیرش منشور اخلاقی انجمن، قوانین و مفاد اساس نامه
 6. ارزیابی آثار و سوابق توسط کارگروه
 7. پذیرش عضویت پس از تایید هیات مدیره

آثار و مدارك متقاضیان پس از بررسی و تایید کارگروه، با حفظ حقوق قانونی (قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان) نگهداری می شود.