علی تارمیغ

نام: علی

نام خانوادگی: تارمیغ

تاریخ تولد: -

رشته: مهندسی عمران

درجه هنری:

ایمیل: www.google.com

وب سایت:

شماره تماس: -

تلفن همراه: -

سوابق :

استاد دانشگاه آزاد اسلامی
مشاور میراث فرهنگی ایران و ترکیه
متخصص مقاوم سازی لرزه ای بناهای تاریخی
عضو جامعه مهندسان عمران آمریکا