سیمون ایوازیان

نام: سیمون

نام خانوادگی: ایوازیان

تاریخ تولد: 1323/04/03

رشته: هنر ومعماری وباستانشاسی

درجه هنری:

ایمیل: ayvasimon@yahoo.com

وب سایت:

شماره تماس: 02188776206

تلفن همراه: 09126073173

سوابق :

NA