میرصفی اندیکلایی

نام: میرصفی

نام خانوادگی: اندیکلایی

تاریخ تولد: 1345/12/20

رشته: طراحی صنعتی

درجه هنری:

ایمیل: andikolaei_84@yahoo.com

وب سایت: www.andikolaee.ir

شماره تماس: 01132225367

تلفن همراه: 09111120800

سوابق :

NA