میثم عابدی

نام: میثم

نام خانوادگی: عابدی

تاریخ تولد: 1360/02/12

رشته: مترجمی زبان

درجه هنری:

ایمیل: meysamengine3@yahoo.com

وب سایت:

شماره تماس: 2133856949

تلفن همراه: 9122444855

سوابق :

NA