سید روح اله هاشمی

نام: سید روح اله

نام خانوادگی: هاشمی

تاریخ تولد: 21/03/1979

رشته: مدیریت تحول

درجه هنری:

ایمیل: iranwaterfalls@yahoo.com

وب سایت:

شماره تماس: 2181455318

تلفن همراه: 9125230645

سوابق :

NA