علی اکبر  آقاجری

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: آقاجری

تاریخ تولد: 1338/4/23

رشته: عکاس ایران زمین

درجه هنری: درجه 2 هنری

ایمیل: aliakbar.aghajeri@gmail.com

وب سایت: aminca.blogfa.com

شماره تماس: 2156893464

تلفن همراه: 9126036338

سوابق :

NA