مهدی تیرانی

نام: مهدی

نام خانوادگی: تیرانی

تاریخ تولد: 1362/06/07

رشته: کارشناسی عکاسی

درجه هنری:

ایمیل: mehditirani@gmail.com

وب سایت:

شماره تماس: 1732323598

تلفن همراه: 9123272444

سوابق :

NA