سیداصغر خدایی

نام: سیداصغر

نام خانوادگی: خدایی

تاریخ تولد: 1352/03/03

رشته: مرمت و احیا بناهای تاریخی

درجه هنری:

ایمیل: sa_khodaee@yahoo.com

وب سایت:

شماره تماس: 2144169773

تلفن همراه: 9124540415

سوابق :

NA