جلوه هاى كوير ايران در ده روز با عکاسان

جلوه هاى كوير ايران   
كوير ایران به خاطر دارا بودن طبيعتى خاص همواره از جايگاهى ويژه در زندگى و حيات انسان برخوردار بوده است. بسيارى از تحولات و وقايع تاريخى نيز در گرو همين خصوصيات، دستخوش دگرگونى و تغيير قرار گرفته و شكل جديد به خود گرفته اند.
مناطق كويرى ايران با گستردگى، تنوع و نيز شرايط بخصوص و منحصربفرد، و به لحاظ جغرافيايى، طبيعى ونیز به خاطر شرايط اقليمى و زندگى در آن، بستر مناسب وگوناگونی به وجود آورده وآنرا در جهان شاخص نموده است .
آب و هوا، زندگى و فرهنگ، آداب و سنن، معمارى، صنايع دستى،حيات وحش،گونه هاى گياهى، همگى با داشتن ويژه گي هاى متنوع كه مخصوص اين گونه مناطق است، جلوه هاى زيبايى از آفرينش را پيش چشمانمان قرار داده است

انجمن عكاسى ميراث فرهنگى در پنجمين دوره ده روز با عكاسان در نظر دارد، با توجه به اهميت اين موضوع و نيز به بهانه ثبت كوير لوت به عنوان اولين ميراث طبيعى ایران در جهان، بخش نمايشگاهى خود را با اين موضوع برگزار كند.
لذا از اعضا محترم كه در اين خصوص پروژه اى به انجام رسانده و يا آثارى را در اين زمينه به ثبت رسانده اند، تقاضا ميشود، آثار انتخابى خود را حداكثر به تعداد بيست فريم و تا مورخ دهم آبان ماه به آدرس ايميل انجمن info@chpsi.ir و يا دفتر انجمن عکاسان ایران واقع در تهران خیابان ایرانشهر خیابان نوشهر پلاک  ١٥ طبقه چهارم ارسال نمایند.

عکس احمد بلباسی