ميرهاشمي دبير پنجمين 10روز با عكاسان شد

 

سيد عباس ميرهاشمي دبير پنجمين دوره 10 روز با عكاسان شد.

به گزارش روابط عمومي انجمن عكاسان ايران، سيد عباس ميرهاشمي با راي و نظر هيات مديره انجمن عكاسان ايران و حكم رييس انجمن به عنوان دبير پنجمين دوره 10 روز با عكاسان منصوب شد.

پنجمين 10روز با عكاسان از سوي انجمن عكاسان ايران و با مشاركت انجمن ها و تشكل هاي عكاسي و عكاسان كشور از 19 تا 28 آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

10روز با عكاسان از رويدادهاي فراگير عكاسی است كه با هدف تقويت ارتباط عكاسي و جامعه، با نگاه فراگير و تخصصي و حرفه اي و مشاركت عكاسان كشور هر سال توسط انجمن عكاسان ايران برگزار مي شود.

سيد عباس ميرهاشمي متولد 1341، عكاس، داراي درجه يك هنري از شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور و عضو هيات موسس انجمن عكاسان ايران است و سابقه عضويت در هيات مديره انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس و مديريت اين انجمن  و شوراي سياستگذاري دوره اول تا ششم جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر و دبيري چهار دوره اين جشنواره را دارد. ميرهاشمي تاكنون جشنواره هاي متعدد عكاسي و هنري را مديريت و داروي كرده است و مديريت محتوايي و هنري نشر كتاب هاي عكس در زمينه دفاع مقدس را در كارنامه خود دارد.