دوره ى جديد آموزش عكاسى زير آب

دوره ى جديد آموزش عكاسى زير آب"

دوره جديد كلاس هاى تخصصى عكاسى زير آب در دو سطح ١ و ٢ تحت استاندارد كنفدراسيون جهانى ورزش هاى زير آب " CMAS "  و زير نظر فدراسيون نجات غريق و غواصى جمهورى اسلامى ايران در حال انجام است.

بهزاد تركى زاده تدريس اين دوره از كلاس ها را از تاريخ ٢٢ تا ٢٨ شهريور سال جارى در مدرسه و كلوپ غواصى نگين ساحل قشم به عهده دارد.

دوره ى حاضر به صورت فشرده در جلسات تئورى و عملى از سوى مدرسه غواصى پارس مشهد در جزيره قشم و آب هاى خليج فارس برنامه ريزى شده است.

هنرجويان پس از گذراندن و ارائه مجموعه عكس هاى پايان دوره ى خود، همچنين آزمون نهايى از سوى فدراسيون نجات غريق و غواصى ايران، نماينده كنفدارسيون جهانى، گواهينامه بين المللى تخصصى عكاسى زير آب دريافت خواهند كرد.