در گذشت هنرمند فقيد عباس كيارستمى

انجمن عكاسى ميراث فرهنگى ضايعه در گذشت هنرمند فقيد عباس كيارستمى ،اين ميراث مانا بر سرزمين عزيز و گوهربارمان را، به مردم ايران و به خصوص جامعه فرهنگ و هنر تسليت عرض ميكند.يادش هميشه بر تارك اين مرز و بوم گرامى باد.