مجلس یادبود استاد علی اصغر ژوله

مجلس یادبود استاد علی اصغر ژوله پیشکسوت عکاسی و سینمای ایران برگزار می گردد

 

جلس یادبود شادوران ، هنرمند فقید استاد اصغر ژوله (بیچاره گنابادی)  از سوی خانواده ایشان روز پنج شنبه 27 خرداد 1395 برگزار می گردد. 
 
مکان : تهران – میدان بهارستان – خیابان صفی علیشاه – سه راه خانقاه صفی علیشاه 
 
از ساعت 17 تا 18:30