جدول برنامه های 10 روز با عکاسان ایران

جدول برنامه های 10 روز با عکاسان ایران 

به گزارش روابط عمومی برنامههای گارگاه ها و نشست های چهارمین دوره 10 روز با عکاسان منتشر شد. مجید ناگهی دبیر چهارمین دوره ضمن اعلام این خبر افزود که از سوی انجمنهای عکاسی بعضا دو نشست برای این دوره در نظر گرفته شد و شورای علمی بر اساس برنامه ریزی این دوره، 9 نشست ویژه در مورد مسائل روز عکاسی و مسائل کلان این رشته چون آرشیوسازی اسناد تاریخی، نشر عکس و مباحث نظری عکاسی، استفاده از عکس در شکل گسترده آن در جامعه و مفاهیم جدید عکاسی را برنامه ریزی کرده که طبق برنامه اعلامی توسط صاحبنظران این مباحث به اجرا در خواهد آمد. وی گفت که این برنامه ها از روز شنبه 19 دیماه ساعت 15 آغاز خواهد شد و علاقمندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به سایت 10days.nips.org.ir مراجعه نمایند. گفتنی است که چهارمین دوره 10 روز با عکاسان ایران روز جمعه ساعت 18 در سالن شهناز با رونمایی کتاب و جشن ده سالگی انجمن عکاسان ایران آغاز می شود. برنامه این دوره طبق روزهای انجمن های عکاسی به شرح زیر است.

شنبه 19/10 1394/ روز انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران

نشست اولمسائل و چالش های عکاسی تئاتر (ساعت 15 تا 16:30)

نشست دوم / هنر و اقتصاد (ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / بررسی آسیب شناسی آموزش عکاسی: مراکز علمی کاربردی، دبیرستانهای کار و دانش، مراکز آموزشی آزاد معتبر (ساعت 18:30 تا 20)

یکشنبه 20/10 /1394/ روز انجمن عکاسان ایران

کارگاه 1) کارگاه آموزشی مشترکشیوه های مختلف نورپردازی در عکاسی معماری و صنعتی (ساعت 10 تا 12)

نشست اولگسترش عکس در جامعه / با مدیران فرهنگی (ساعت 16 تا 18)

نشست ویژه / عکس مستند به مثابه اثر هنری (ساعت 18:30 تا 20)

دوشنبه 21/10 /1394/ روز انجمن عکاسی میراث فرهنگی

کارگاه 2) عکاسی از طبیعت و معماری در شب (ساعت 10 تا 12)

نشست اول/ مطالعات معماری ایران در آینهی عکس (ساعت 15 تا 16:15)

نشست دوم/ کارکردهای علمی بناهای تاریخی، بناهای تقویمی و نجومی ایران (همراه با پخش فیلم، ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / جامعه شناسی عکاسی (ساعت 18:30 تا 20)

سه شنبه 22/10 /1394 / انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

کارگاه 3) عکاسی از فضاها و فعالیتهای صنعتی (ساعت 10 تا 12)

نشست اول/ عکاسی/ جنگ: خاک / نگاهی به سرزمین در میانه من و دیگری (ساعت 15 تا 16:15)

نشست دوم/ بررسی زندگی و آثار  شهید هنرمند بهروز مرادی (ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / مفاهیم جدید عکاسی: امر روزمره، سلفی، اشتراکگذاری (ساعت 18:30 تا 20)

چهارشنبه 23/10 /1394 / روز انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

کارگاه 4) ویرایش در لایت روم/ فتوشاپ و سیاه و سفید (ساعت 10 تا 13)

نشست اول/  بررسی چالش های تولید و انتشار عکس در مطبوعات (ساعت 15:30 تا 18)

نشست ویژه / بررسی نقش عکس در عرصههای اجتماعی (ساعت 18:30 تا 20)

پنجشنبه 24/10 /1394 / روز انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

کارگاه 5) عکاسی قطره و مایعات (ساعت 10 تا 13)

نشست اول/  اقتصاد در عکاسی تبلیغاتی (ساعت 15 تا 16:15)

نشست دوم/  شرایط داشتن یک استودیو تبلیغاتی (ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / فرآیند آرشیو سازی عکس در سطح کلان (ساعت 18:30 تا 20)

جمعه 25/10 /1394 / روز انجمن عکاسان سینمای ایران

کارگاه 6) عکاسی و فیلمبرداری هوایی (ساعت 10 تا 13)

نشست اول/  آیا سینما به عکاسی احتیاج دارد؟ (ساعت 15 تا 16:15)

نشست دوم/  شاخصههای زیباییشناسی در عکس فیلم (ساعت 16:30 تا 18)

نشست ویژه / معیارهای زیبایی شناسی عکس (ساعت 18:30 تا 20)

شنبه 26/10 /1394 / روز انجمن عکاسان ایران

نشست اول/  اسپانسر و عکاسی(ساعت 15 تا 15:45)

نشست ویژه /  فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتابهای متن  (ساعت 16:30 تا 18:10)

نشست ویژه / فرآیند تولید کتاب عکاسی برای نشر: کتابهای عکس (ساعت 18:30 تا 20)